Katarzyna Kozyra
Women's Bathhouse II
1997/2015
c-print, mounted on dibond, plexi-laminated 13 x 16.5 inches
Ed. of 5 + 2 AP