Xu Wang
Golden Venture

2016
sugar
7 x 4 x 3 inches